Jak proti zabíjení a ničení?!

Sdružení pro světovou spolupráci

Proč se OSN ani média neptají světových politiků na mírové řešení, které se sotva někdo z nich odhodlá veřejně odmítnout?!

Domlouvejme se o tom s dalšími lidmi z celého světa. Využijme toho, že svět je teď ve stavu, kdy si žádná velmoc nemůže dovolit zaútočit na jinou velmoc; a snažme se ten stav využít a vylepšovat, ne zkazit!
Ta organizace světa s právě dvěma póly ukazuje, jak je možné sladit hospodářské zájmy s udržováním míru podle Nobelovy myšlenky o významu dostatečného množství dost účinných zbraní. A že při troše dobré vůle jde, pro obě strany výhodně, ta rovnováha testovat bez ubližování lidem a s ničením materiálu jen v omezené míře. (Civilizaci by mohla zničit, byť pomaleji, i Orwellovská degenerace přílišnou převahou jednoho pólu.)

(Svět je dnes už malý: když někdo chce kontaktovat prostřednictvím svých známých kohokoliv jiného na Zemi, stačí na to průměrně méně než 3,57 dalších kontaktů.)

Zazpívejme si společně s co nejvíc dalšími naši znělku Proti větru.